Algemeen

Voliere/Bbq dag

Vogelver. “Vogellust”
organiseert voor haar leden
een Volière / Bbqdag
zondag 8 september a.s.
bij Niels Vos
Het Hoekje 47a
7913 BB Hollandscheveld

De toegang is gratis.
Geef je wel even op, zodat we
weten op hoeveel we kunnen rekenen.
Opgeven voor 1 september
bij W.Dekker tel. 0528-361937 of bij
Niels Vos tel. 06-18038246