Algemeen

Uitslagen verloting 2018

Uitslag grote verloting 2018

Vogelver. “Vogellust”

Dalerpeel

Hoofdprijs  € 125,00               1389

1e prijs       €   75,00                1184

2e prijs       €   50,00                2755

3e prijs       €   35,00                 3716

4e prijs       €   20,00                 1917

5e prijs       €   20,00                 1280

6e prijs       €   10,00                2306

7e prijs       €   10,00                3436

(Druk en zetfouten voorbehouden)