Algemeen

Uitslag grote verloting 2016 Vogelver. “Vogellust” Dalerpeel

Hoofdprijs € 125,00 2622

1e prijs € 75,00 2679
2e prijs € 50,00 0419
3e prijs € 35,00 3279
4e prijs € 20,00 1292
5e prijs € 20,00 3488
6e prijs € 20,00 0458
7e prijs € 10,00 2216
8e prijs € 10,00 0479
9e prijs € 10,00 1902

(Druk en zetfouten voorbehouden)