Algemeen

Ledenvergadering woensdag 20 april a.s. in dorpshuis “de Breiberg”

Ledenvergadering woensdag 20 april a.s. in dorpshuis “de Breiberg”
Aanvang 20.00 uur.

• Opening
• Notulen vorige vergadering
• Ingekomen stukken
• Bespreking voorstellen Algemene vergadering NbvV.
• Verkiezing bondsbestuur, districtsbestuur.
• Pauze
• Wat er verder ter sprake komt.
• Kweek van onze vogels.
• Rondvraag
• Sluiting