Agenda 2019

* Volière/Bbq dag 8 september
* Bestuursvergadering woensdag 18 september
* TT-voorbereiding woensdag 16 oktober
* Vogelshow week 46 15 t/m 17 november
* Na-bespreking TT woensdag 27 november

Voor de leden die helpen of mee willen helpen om dit jaar
Weer een mooie vogelshow te realiseren.

TT-voorbespreking woensdag 16 oktober 2019.
Dorpshuis “de Breiberg” te Dalerpeel
Aanvang 20.00 uur.

* Opening
* Notulen vorige vergadering 17 april.
* Ingekomen stukken.
* TT-bespreking
Bespreking draaiboek 2019 (concept 2018)
* Pauze
* Wat er verder ter sprake komt.
* Rondvraag
* Sluiting

TT-nabespreking woensdag 27 november.
Dorpshuis “de Breiberg” te Dalerpeel.
Aanvang 20.00 uur.