Algemeen

BBQ-Dag 2017

Vogelver. “Vogellust”
Organiseert
een Volière / Bbqdag
zondag 27 augustus a.s. vanaf 13.00 uur
bij René Schonewille
Vlonder 3
7753 TX Dalerpeel

De toegang is gratis.
Geef je wel even op, zodat we
weten op hoeveel we kunnen rekenen.
Opgeven voor 20 augustus bij
René, tel. 0524 571078